پنجشنبه 3 فروردين 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسمت

پزشک متخصص

پزشک عمومی

داروساز

مدیر

پرستار

ماما

کاردان هوشبری

کاردان اتاق عمل

بهیار

کمک بهیار

کارشناس بهداشت محیط

تعداد

11

5

3

1

31

7

2

2

1

2

1

سمت

فناوری اطلاعات

کاردان رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی

کارشناس آزمایشگاه

نگهبان

خدمه

پذیرش

داروخانه

تأسیسات

انباردار

تعداد

2

1

1

2

4

16

4

2

3

2در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved