پنجشنبه 30 دي 1395  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسمت

پزشک متخصص

پزشک عمومی

داروساز

مدیر

پرستار

ماما

کاردان هوشبری

کاردان اتاق عمل

بهیار

کمک بهیار

کارشناس بهداشت محیط

تعداد

11

5

3

1

31

7

2

2

1

2

1

سمت

فناوری اطلاعات

کاردان رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی

کارشناس آزمایشگاه

نگهبان

خدمه

پذیرش

داروخانه

تأسیسات

انباردار

تعداد

2

1

1

2

4

16

4

2

3

2در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved